สำนวนไทย

สุ่มสี่สุ่มห้า

หมายถึง ซุ่มซ่าม, ไม่ระมัดระวังให้ดี, ไม่ดูให้ดี, เช่น เดินสุ่มสี่สุ่มห้าเลยตกบันได กินอาหารสุ่มสี่สุ่มห้าเลยท้องเสีย.สุ่มสี่สุ่มห้า หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย