ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "สุ่มสี่สุ่มห้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สุ่มสี่สุ่มห้า

    หมายถึง ซุ่มซ่าม, ไม่ระมัดระวังให้ดี, ไม่ดูให้ดี, เช่น เดินสุ่มสี่สุ่มห้าเลยตกบันได กินอาหารสุ่มสี่สุ่มห้าเลยท้องเสีย.

    สำนวนไทย