ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ลดราวาศอก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลดราวาศอก

    หมายถึง ผ่อนปรน ผ่อนคลายจากความตึงเครียด ยอมถอย ยอมหยุด

    สำนวนไทย