รวบหัวรวบหาง

สำนวนไทย

หมายถึงรวบรัดให้สั้น, ทําให้เสร็จโดยเร็ว; ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง.

1