ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "รวบหัวรวบหาง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    รวบหัวรวบหาง

    หมายถึง รวบรัดให้สั้น, ทําให้เสร็จโดยเร็ว; ฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง.

    สำนวนไทย