ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฟังความข้างเดียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฟังความข้างเดียว

    หมายถึง เชื่อถือแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ฟังความอีกฝ่ายหนึ่ง.

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ฟังความข้างเดียว"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
น้ำน้อยแพ้ไฟฝ่ายข้างน้อยย่อมแพ้ฝ่ายข้างมาก.
ฟังหูไว้หูการรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ แต่ไม่เชื่อทั้งหมดในทันที แต่รับฟังไว้ก่อนแล้วจึงพิจารณาในภายหลังว่าสิ่งนั้นเชื่อถือได้หรือไม่
ตบมือข้างเดียวไม่ดังทำอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล เหมือนตบมือข้างเดียว ตบอย่างไรก็ไม่ดัง
สองหน้าชื่อกลองชนิดหนึ่ง รูปคล้ายเปิงมางแต่ใหญ่กว่า ใช้ตีทั้ง ๒ ข้าง. ว. ที่ทําตัวให้ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างเข้าใจผิดกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน เช่น เขาเป็นคนสองหน้า อย่าไว้ใจเขานักนะ.