ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "พระอิฐพระปูน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พระอิฐพระปูน

    หมายถึง นิ่งเฉย, วางเฉย ไม่เดือดร้อน, ไม่รู้สึกยินดียินร้าย.

    สำนวนไทย