ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ปากว่ามือถึง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปากว่ามือถึง

    หมายถึง พอพูดก็ทําเลย.

    สำนวนไทย