ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตีหลายหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตีหลายหน้า

    หมายถึง ตลบตะแลง กลับกลอก

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ตีหลายหน้า"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
ร้อยลิ้นกะลาวนอาการที่พูดกลับกลอกตลบตะแลง.
ตีปลาหน้าไซพูดหรือทำให้งานของผู้อื่นที่กำลังไปได้ดีกลับเสียไป
สองหน้าชื่อกลองชนิดหนึ่ง รูปคล้ายเปิงมางแต่ใหญ่กว่า ใช้ตีทั้ง ๒ ข้าง. ว. ที่ทําตัวให้ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างเข้าใจผิดกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน เช่น เขาเป็นคนสองหน้า อย่าไว้ใจเขานักนะ.