ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตีหลายหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตีหลายหน้า

    หมายถึง ตลบตะแลง กลับกลอก

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "ตีหลายหน้า"   ได้แก่

สำนวนไทย
ร้อยลิ้นกะลาวนอาการที่พูดกลับกลอกตลบตะแลง.
ลิ้นตวัดถึงหูที่พูดจาตลบตะแลงเชื่อไม่ได้.
ตีปลาหน้าไซพูดหรือทำให้งานของผู้อื่นที่กำลังไปได้ดีกลับเสียไป
ตีท้ายน้ำเข้าทําในตอนหลังหรือในระยะหลัง
สองหน้าชื่อกลองชนิดหนึ่ง รูปคล้ายเปิงมางแต่ใหญ่กว่า ใช้ตีทั้ง ๒ ข้าง. ว. ที่ทําตัวให้ทั้ง ๒ ฝ่ายต่างเข้าใจผิดกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน เช่น เขาเป็นคนสองหน้า อย่าไว้ใจเขานักนะ.
แบกหน้าจําใจกลับมาแสดงตัวหรือติดต่อกับผู้ที่ตนเคยทําไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมมาก่อนอีก เช่น นี่แบกหน้ากลับมาหากู. (รามเกียรติ์ พลเสพย์).
หน้าฉากที่แสดงให้ปรากฏเปิดเผย เช่น ฐานะหน้าฉากของเขาเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง แต่ความจริงค้าขายยาเสพติด, ตรงข้ามกับ หลังฉาก. น. ความเป็นไปหรือพฤติกรรมที่เปิดเผย, ตรงข้ามกับ หลังฉาก.
เลือดขึ้นหน้าโกรธมากจนหน้าแดง, โมโห.
เป็นหน้าดั้งคอยออกหน้าป้องกัน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

สำนวนไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สำนวนไทยทั้งหมด