ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตาเป็นสับปะรด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตาเป็นสับปะรด

    หมายถึง คนที่หูตากว้างไกล ในที่นี้จะเน้นว่ามีพรรคพวกมาก ใครทำอะไร ที่ไหน จะรู้ไปหมด โดยรู้จากพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือบริวารที่มีอยู่ทั่วไปเป็นคนส่งข่าวให้ โดยที่สำนวนตาเป็นสับปะรดนี้เกิดจากการเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร เรื่องราว ของบุคคลกับตาของสับปะรดซึ่งมีอยู่รอบลูก

    สำนวนไทย