ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตาเป็นนกแขวก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

สำนวนไทย หมวด "นกแขวกเป็นนกอยู่ในวงศ์นกยาง หากินปลาเป็นอาหารจึงต้องสอดส่องสายตา ใช้สายตาสอดส่องเหนือผืนน้ำเพื่อหาปลา" เหมือนกับ "ตาเป็นนกแขวก"   ได้แก่