ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ตาเป็นนกแขวก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตาเป็นนกแขวก

    หมายถึง สอดส่อง สายตา มองไปมองมา ดูซ้ายดูขวา ดูไปทั่ว

    นกแขวกเป็นนกอยู่ในวงศ์นกยาง หากินปลาเป็นอาหารจึงต้องสอดส่องสายตา ใช้สายตาสอดส่องเหนือผืนน้ำเพื่อหาปลา

    สำนวนไทย