สำนวนไทย

ตาเป็นนกแขวก

หมายถึง สอดส่อง สายตา มองไปมองมา ดูซ้ายดูขวา ดูไปทั่ว

ที่มา นกแขวกเป็นนกอยู่ในวงศ์นกยาง หากินปลาเป็นอาหารจึงต้องสอดส่องสายตา ใช้สายตาสอดส่องเหนือผืนน้ำเพื่อหาปลาตาเป็นนกแขวก หมายถึงอะไร? - สำนวนไทย