ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ดาบสองคม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดาบสองคม

    หมายถึง การกระทำที่อาจเกิดผลดีและผลร้ายได้พอๆกัน เปรียบได้กับดาบ ถ้าดาบนั้นมีคมทั้งสองข้าง มันก็ดีใช้ฟันได้สะดวก ขึ้น แต่ในทางกลับกัน ถ้าดาบมีคมทั้งสองข้าง เมื่อเราใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่ง คมอีกข้างหนึ่ง ก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้

    สำนวนไทย