ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด

    หมายถึง ตัดเยื่อใยไม่ขาด (มักใช้แก่พ่อแม่ที่รักลูกมากถึงจะโกรธจะเกลียดอย่างไรก็ตัดไม่ขาด)

    สำนวนไทย