ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "คว่ำบาตร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คว่ำบาตร

    หมายถึง ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย

    สำนวนไทย