ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ควันหลง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ควันหลง

    หมายถึง เรื่องราวตามมาหรือเบื้องลึกเบื้องหลังที่มีหลุดออกออกมา หรือสิ่งที่ตามมาเป็นกระแสยังไม่จบซะทีเดียว จากเรื่องที่พึ่งเกิดยังไม่หมดสิ้นกลับปรากฏขึ้นอีก หรือผลพวงที่ตามมาจากเรื่องเหล่านั้น

    สำนวนไทย