ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กู้หน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กู้หน้า

    หมายถึง ช่วยทําให้ชื่อเสียงคงดีอยู่

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "กู้หน้า"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
เป็นหูเป็นตาช่วยสดับตรับฟังและดูแลรักษาแทน.
ชายหาบหญิงคอนสามีภรรยาต่างช่วยกันทำมาหากิน
บุญมาวาสนาส่งเมื่อมีบุญ อํานาจวาสนาก็มาเอง, บุญมาวาสนาช่วย ก็ว่า.
ลงแขกร่วมแรงเพื่อนบ้านมาช่วยกันทำงานเช่นดำนา เกี่ยวข้าว ให้ลุล่วงเร็วขึ้นโดยไม่รับค่าจ้าง และผลัดเปลี่ยนช่วยกันไปตามความจำเป็นของแต่ละบ้าน; รุมกันข่มขืนกระทําชําเราหญิง.
คนละไม้คนละมือต่างคนต่างช่วยกันทำ ทำด้วยความสามัคคีกัน อย่างตั้งใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำงานเพื่อผลสำเร็จ
ผงเข้าตาตัวเองเมื่อปัญหาหรือความเดือดร้อนเกิดแก่ผู้อื่น ช่วยแก้ไขให้เขาได้ แต่เมื่อเกิดแก่ตน กลับแก้ไขไม่ได้.