ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินเหล็กกินไหล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินเหล็กกินไหล

    หมายถึง ทนต่อความเหน็ดเหนื่อยหรือความเจ็บปวดได้อย่างผิดปรกติ

    สำนวนไทย