ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กินดิบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กินดิบ

    หมายถึง ชนะโดยง่ายดาย

    สำนวนไทย