ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กลมเป็นลูกบิลเลียด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กลมเป็นลูกบิลเลียด

    หมายถึง หลบหลีก หลีกหนี แถไถ ไปได้คล่องแคล้วจนจับไม่ติดไล่ไม่ทัน

    สำนวนไทย