ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "กบในกะลาครอบ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กบในกะลาครอบ

    หมายถึง ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก

    สำนวนไทย