ภาษาอีสานดูที่ esan108.com ›

คำแพง

หมายถึงผู้ซึ่งเป็นที่รัก หรือ แก้วตาดวงใจของพ่อแม่

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • คำแพง

ภาษาอีสานที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"