ภาษาอีสาน

ความหมายของภาษาอีสาน

ภาษาถิ่นอีสาน

ภาษาถิ่นอีสาน เป็นภาษาที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ และความน่าสนใจ ทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและเล่าเรื่องราวในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ภาษาอีสานหลายคำค่อย ๆ หายไปตามยุคสมัยจนหาฟังได้ยาก เหลือเพียงแค่คำศัพท์ที่ใช้กันบ่อย ๆ อยู่แค่ไม่กี่คำ เว้นแต่ว่าจะได้สนทนากับคนเฒ่าคนแก่จึงจะได้ยินคำเก่า ๆ เหล่านั้น ทีมงานอีสานร้อยแปดจึงได้พัฒนาเว็บแอพพลิเคชันพจนานุกรมภาษาอีสานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลคำศัพท์ภาษาอีสาน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอีสานสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาอีสานให้กับคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจภาษาอีสาน สุดท้ายนี้ทีมงานอีสานร้อยแปดขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาและเผยแพร่ภาษาอีสานให้เป็นที่รู้จักและอยู่คู่พี่น้องชาวอีสานตลอดไป
"อย่าสิไลลืมถิ่มมูลมังแต่ครั้งเก่า อย่าสิลืมฮีตเค้าคนเฒ่าเพิ่นสั่งสอน
หลอนว่ากลายภายหน่าคะนิงหาสิได้จ่ม กลายไปไสบ่ม้ม สิคืนเค้าเก่าเดิม
ให้ซอยเสริมเติมแต้ม แนมหามาคืนคอบ แปลงระบอบแบบเปื้อง ให้เฮืองล้ำอย่าต่ำถอย"
(ผญาโดย อ.ศรีสะท้าน)

 

ความหมายของคำว่า "อีสาน"
"อีสาน" ในความหมายที่เราเข้าใจคือชื่อที่ใช้เรียก พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี และ สันสฤต ในส่วนของรากศัพท์ที่มาจาก ภาษาสันสกฤต มาจากชื่อรัฐในสมัยโบราณชื่อ อีศานปุระ และชื่อพระราชาว่า อีศานวรมัน คนไทยจำนวนหนึ่งจึงมีความสับสนในการเขียนอีสาน บางทีเขียนอิสานหรืออิศาน อาจจะเป็นเพราะเห็นว่าคำอีสานมีความเชื่อมโยงกับอิศวร อ่านบทความเกี่ยวกับความหมายของคำว่าอีสานได้ที่ ความหมายของคำว่า อีสาน

 

เครดิต : พจนานุกรมภาษาอีสาน - อีสาน108

 

รวมหมวดหมู่ภาษาอีสาน

ตัวอย่างภาษาอีสาน

ภาษาอีสาน แปลว่า คำอ่าน
กะซาง,กะตามซ่าง,กะส่าง ก็ช่าง,ไม่ใส่ใจ,ช่างเถอะ กะ - ซาง , กะ - ตาม - ซาง , กะ...
กะด้อกะเดี่ย อะไรจะขนาดนั้น,มากมาย , มากเกิ... กะ - ด้อ - กะ - เดี้ย
กะปอม,ขี่กะปอม,ขี้กะปอม กิ้งก่า กะ - ปอม
กินข้าวงาย รับประทานอาหารมื้อเช้า กิน - ข้าว - งาย
กินข้าวสวย รับประทานอาหารมื้อกลางวัน มื้อ... กิน - ข้าว - สวย
กินข้าวแลง รับประทานอาหารมื้อเย็น หรือมื้... กิน - ข้าว - แลง
ขอบคุณหลายๆเด้อ ขอบคุณมากๆนะ ขอบ -คุณ - หลาย- หลาย - เด้อ
ขาเลาะ คนที่ชอบเที่ยวเตร่ไปเรื่อย ส่ว... ขา-เลาะ
ขี่แข่ว ขี้ฟัน ขี่ - แข่ว
ขี้ค้าน,ขี้คร้าน ขี้เกียจ ขี้ - ค้าน
ขี้ดื้อขี้มึน ซุกซน ขี้ - ดื้อ - ขี้ - มึน
ขี้ตั๋ว ขี้โกหก โกหก พุดปด พุดเท็จ พูด... ขี้ - ตั๋ว
ขี้เกี้ยม จิ้งจก ขี้ - เกี้ยม
ควย (ควาย) ควาย ควย
คัก สุดยอด , ดีที่สุด ,ได้ดั่งใจ... คัก
คักขนาด ดีมากๆ,เยี่ยมมากๆ,ดีสุดๆ,สุดยอ... คัก - ขะ - หนาด
คักน้อ ดูดี แบบเว่อๆ, เหมือนชมว่าดีแบ... คัก - น้อ
คันแข่ว หมั่นไส้,หงุดหงิดเนื่องจากทำอะ... คัน - แข่ว
คำแพง ผู้ซึ่งเป็นที่รัก หรือ แก้วตาด... คำ - แพง
ค่อย,ข่อย,ข้อย ตัวเราเอง ค่อย
ค่อยฮักเจ้า, ข่อยฮักเจ้า ฉันรักเธอ ข่อย - ฮัก - เจ้า
ค้ำคูณ เป็นมงคล, ศิริมงคล, เจริญก้าวห... ค่ำ-คูน
งามโพดงามเหลือ งามแท้งามว่า สวยจริงสวยจัง สุดจะพรรณา งาม-โพด-งาม-เหลือ - งาม-แท้-งา...
จักว่าหยังเป็นหยัง ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร จัก - ว่า - หยัง - เป็น - หยัง
ซัง เกลียด ซัง
ตลาด ตลาด (เหมือนกับภาษากลาง) ตะ - หลาด
ตาฮัก ตาแพง น่ารัก น่าเอ็นดู ตา - ฮัก ตา - แพง
ตำบักหุ่ง ส้มตำ ตำ-บัก-ฮุง
ตำอิด,ตำก่อ แต่ก่อน , ตอนแรก , เริ่มต้น ,... ตำ - อิด , ตำ - ก่อ
ถิ่ม ทิ้ง ถิ่ม
บัก คําเรียกชายที่เสมอกันหรือตํ่าก... บัก
บักนัด สับปะรด บัก - นัด
บักสีดา ฝรั่ง (ผลไม้) บัก-สี-ดา
บ่หัวซา ไม่ถือสา, ไม่ใส่ใจ บ่ - หัว - ซา
ผู้ฮ้าย ขี้เหร่, ไม่สวย, ไม่หล่อ, หน้า... ผู้-ฮ่าย
พอกะเทิน ไม่มากไม่น้อย ครึ่งๆกลางๆ พอ - กะ - เทิน
มักหลาย ชอบมาก มัก - หลาย
ย่าง เดิน ย่าง
ย่าน กลัว ย่าน
สวอย หมดเรี่ยวแรง สิ้นกำลัง สะ-หวอย
สำมะแจ๋ ลักษณะการพูดมากและไม่เป็นความจ... สำ-มะ-แจ๋, สำ-มะ-แจ๋ะ
สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตา... สิบ - สิ - ฮ่าง ซาว - สิ - ฮ่า...
สูน โกรธ สูน
หนหวย รำคาญ, ไม่สบายใจ, หงุดหงิด, กั... หน-หวย
ฮิ เรื่องมาก , ตำหนิ , ช่างเลือกม... ฮิ
เคียว แรด,ร่าน,ดอกทอง ,คนคึกคะนองเรี... เคียว
เบิ๊ด , เบิด ,เหมิด หมด เบิ๊ด
เมิดคำสิเว้า ไม่มีอะไรจะพูด/พูดไม่ออก เมิด-คำ-สิ-เว้า
เมือบ้าน กลับบ้าน เมือ-บ้าน
ไผ ใคร ไผ

เมนูแนะนำ

ค้นหาภาษาอีสานทั้งหมด

รวมหมวดหมู่ภาษาอีสาน

รวมภาษาอีสาน 100 คำ

รวมภาษาอีสาน 200 คำ

แบบทดสอบภาษาอีสาน

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
Mark Nattapat Phacharoen

ทำแบบทดสอบ
คำไทยที่มักอ่านผิด

คำไทยที่มักอ่านผิด

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
แมว

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด จ.

เลือกคำที่คุณมั่นใจว่าเขียนถูกต้อง
ชานทาซาน

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฉ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักอ่านผิด
รัชนก

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ช.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
poppy

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ซ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
I

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฌ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
view

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ญ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
ไแ

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฎ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด
Moon

ทำแบบทดสอบ
คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด หมวด ฐ.

คำถามสนุก ๆ เรื่องคำไทยที่มักเขียนผิด

ทำแบบทดสอบ

18,656 views

บทความน่ารู้ภาษาอีสาน

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน ทันเหตุการณ์ไว้ให้ค้นหา อ่านเสริมความรู้

ภาษาไทย