พจนานุกรมไทย

คำในภาษาไทย

เหรียญ

หมายถึงน. โลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรือรูปเหลี่ยมเป็นต้น มีภาพนูนหรือตัวอักษรอยู่บนพื้น เช่น เหรียญกระษาปณ์ เหรียญความดีความชอบ เหรียญที่ระลึก.

อ่านว่า /เหฺรียน/

 ภาพประกอบ

  • เหรียญ หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย เหรียญ หมายถึง น. โลหะที่มีลักษณะกลมแบนหรือรูปเหลี่ยมเป็นต้น มีภาพนูนหรือตัวอักษรอยู่บนพื้น เช่น เหรียญกระษาปณ์ เหรียญความดีความชอบ เหรียญที่ระลึก.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ดุษฎีมาลา ทวีธาภิเษก ทองทศ ทองพัดดึงส์ ทองพิศ ทองแป ทิ้งทาน ราง หน้าอัด อิสริยาภรณ์ เวค โปรยทาน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เหรียญ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"