หัวเด็ดตีนขาด

คำศัพท์ภาษาไทย

หมายถึง (สำ) คำพูดแสดงการยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยว แม้จะตายก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจ เช่น หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมย้าย หัวเด็ดตีนขาดก็จะอยู่ที่นี่.

1

หัวเด็ดตีนขาด หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย