คำศัพท์ภาษาไทย

หัวเด็ดตีนขาด

หมายถึง (สำ) คำพูดแสดงการยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยว แม้จะตายก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจ เช่น หัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมย้าย หัวเด็ดตีนขาดก็จะอยู่ที่นี่.หัวเด็ดตีนขาด หมายถึงอะไร? - พจนานุกรมไทย