คำไทย "สัฐิ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สัฐิ

    แปลว่า [สัดถิ] ว. หกสิบ. (ป. สฏฺิ; ส. ษษฺฏิ).

    พจนานุกรมไทย

คำไทย ที่คล้ายกับ "สัฐิ"   ได้แก่

คำไทยแปลว่า
โษฑศะ[โสทะ-] ว. สิบหก. (ส.; ป. โสฬส).
โษฑศัน[โสทะ-] ว. สิบหก. (ส.; ป. โสฬส).
โสฬส[-ลด] ว. สิบหก. น. ชั้นพรหมโลก ๑๖ ชั้น ถือกันว่าเป็นที่มีสุขอย่างยอดยิ่ง; ตําราเล่นการพนันครั้งโบราณสําหรับเล่นหวย เล่นถั่ว; เรียกเงินปลีกสมัยก่อน ๑๖ อัน เป็น ๑ เฟื้อง, เรียกย่อว่า ฬส. (ป.).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด