ค้นหาพจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย "สัฐิ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สัฐิ

    แปลว่า [สัดถิ] ว. หกสิบ. (ป. สฏฺิ; ส. ษษฺฏิ).

    พจนานุกรมไทย

พจนานุกรมไทย ที่คล้ายกับ "สัฐิ"   ได้แก่

พจนานุกรมไทย
โษฑศัน[โสทะ-] ว. สิบหก. (ส.; ป. โสฬส).
โษฑศะ[โสทะ-] ว. สิบหก. (ส.; ป. โสฬส).
ดึงสะว. สามสิบ. (ป. ตึส).
ษัฏว. หก. (ใช้ในคําสมาส เมื่อนําหน้าพยัญชนะพวกอโฆษะ). (ส.; ป. ฉ).
ตรึงศ,ตรึงศ-[ตฺรึงสะ-] (แบบ) ว. สามสิบ. (ส. ตฺรึศตฺ; ป. ตึส).
ฉันวุติ[ฉันนะวุดติ] ว. เก้าสิบหก เช่น เป็นที่หมายฉันวุติโรค. (สิบสองเดือน). (ป. ฉนฺนวุติ).
ทวาทศะ[ทะวาทะสะ] ว. สิบสอง. (ส. ทฺวาทศนฺ; ป. ทฺวาทส).
ษัณว. หก. (ใช้ในคําสมาส เมื่อนําหน้าตัว ณ ม ย). (ส.; ป. ฉ).
จุทสะ[จุดทะสะ] (แบบ) ว. สิบสี่. (ป. จุทฺทส; ส. จตุรทศ).

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

พจนานุกรมไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พจนานุกรมไทยทั้งหมด