คำในภาษาไทย

สร้างเนื้อสร้างตัว

หมายถึงก. สร้างฐานะให้ดีขึ้น, สร้างฐานะให้มั่นคง.

 ภาพประกอบ

  • สร้างเนื้อสร้างตัว หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย สร้างเนื้อสร้างตัว หมายถึง ก. สร้างฐานะให้ดีขึ้น, สร้างฐานะให้มั่นคง.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ปลูกสร้าง ปั้นน้ำเป็นตัว รัง สกทาคามี,สกิทาคามี สรรค์ สร้าง สร้างชาติ สร้างฐานะ สร้างสถานการณ์ สร้างเสริม เสริมสร้าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สร้างเนื้อสร้างตัว"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"