คำในภาษาไทย

พฤษภ

หมายถึง[พฺรึสบ, พฺรึดสบ] น. วัว; ชื่อกลุ่มดาวรูปวัวเรียกว่า ราศีพฤษภ เป็นราศีที่ ๑ ในจักรราศี. (ส.วฺฤษฺภ; ป. อุสภ).

อ่านว่า /พฺรึด-สบ/ /พฺรึด-สะ-พะ/ /พฺรึ-สบ/

 ภาพประกอบ

  • พฤษภ หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย พฤษภ หมายถึง [พฺรึสบ, พฺรึดสบ] น. วัว; ชื่อกลุ่มดาวรูปวัวเรียกว่า ราศีพฤษภ เป็นราศีที่ ๑ ในจักรราศี. (ส.วฺฤษฺภ; ป. อุสภ).

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

จักรราศี พกนุ่น พกุระ พกุล พงศ,พงศ-,พงศ์ พงศา พญาลอ พญาโศก พญาไทย พณิช วฤษภ อันโตนาที

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พฤษภ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"