คำในภาษาไทย

พฤษภ

หมายถึง[พฺรึสบ, พฺรึดสบ] น. วัว; ชื่อกลุ่มดาวรูปวัวเรียกว่า ราศีพฤษภ เป็นราศีที่ ๑ ในจักรราศี. (ส.วฺฤษฺภ; ป. อุสภ).

Posted on by Admin

อ่านว่า /พฺรึด-สบ/ /พฺรึด-สะ-พะ/ /พฺรึ-สบ/

ภาพประกอบ

  • พฤษภ

คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "พฤษภ หมายถึงอะไร?"

คำในภาษาไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"