พจนานุกรมไทย

คำในภาษาไทย

ทอย

หมายถึงก. โยนให้เรียดหรือเรี่ยดินไปให้ถูกเป้า.

หมายถึงก. กิริยาที่ตอกลูกประสักหรือตะปูเป็นต้นให้ถอยออกมาจากที่เดิม. ว. ทยอยติด ๆ กันไปไม่ขาดระยะ เช่น เดินทอย ๆ กันเข้าไป. น. เรียกไม้แหลมสําหรับตอกต้นไม้เป็นระยะ ๆ เพื่อเหยียบขึ้นไปว่า ลูกทอย, เรียกกิริยาที่ตอกลูกทอยอย่างนั้นว่า ตอกทอย.

 ภาพประกอบ

  • ทอย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ทอย หมายถึง ก. โยนให้เรียดหรือเรี่ยดินไปให้ถูกเป้า.
  • ทอย หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย ทอย หมายถึง ก. กิริยาที่ตอกลูกประสักหรือตะปูเป็นต้นให้ถอยออกมาจากที่เดิม. ว. ทยอยติด ๆ กันไปไม่ขาดระยะ เช่น เดินทอย ๆ กันเข้าไป. น. เรียกไม้แหลมสําหรับตอกต้นไม้เป็นระยะ ๆ เพื่อเหยียบขึ้นไปว่า ลูกทอย, เรียกกิริยาที่ตอกลูกทอยอย่างนั้นว่า ตอกทอย.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

ดอย ทองทศ ทอยกอง ท่องเที่ยว ท้องถิ่น ท้องแขน ท้องแข็ง ผ้ายก ยก ล้อต๊อก อีตัว เรียด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ทอย"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"