พจนานุกรมไทย

คำในภาษาไทย

จุใจ

หมายถึงว. มากจนเป็นที่พอใจ.

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • จุใจ หมายถึงอะไร?, คำในภาษาไทย จุใจ หมายถึง ว. มากจนเป็นที่พอใจ.

 คำในภาษาไทยที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จุใจ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"