ค้นหาปรัชญาชาวบ้าน

ปรัชญาชาวบ้าน "เวลาเป็นยารักษาความทุกข์ ถ้าเราปล่อยให้ผ่านไป ยิ่งนานเท่าไร ความทุกข์ก็ยิ่งลดลง และอาจจะหายไปในที่สุด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เวลาเป็นยารักษาความทุกข์ ถ้าเราปล่อยให้ผ่านไป ยิ่งนานเท่าไร ความทุกข์ก็ยิ่งลดลง และอาจจะหายไปในที่สุด

    ปรัชญาชาวบ้าน