ปรัชญาชาวบ้าน
ปรัชญาชาวบ้าน

ปรัชญาชาวบ้าน

เนื้อหาในหน้านี้

ปรัชญาชาวบ้าน คือคำที่นักปราชญ์หรือคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนกลั่นกรองมาสอนลูกหลาน มีทั้งให้ข้อคิดและเตือนสติ เราสามารถศึกษาและนำไปปรับใช้ได้  

แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมปรัชญาชาวบ้านที่เป็นข้อคิดและน่าสนใจมาไว้ในมือคุณ

ปรัชญาชาวบ้านที่พบเห็นบ่อย

ปรัชญาชาวบ้านที่แนะนำมาใหม่