• ทะเลรองรับแม่น้ำร้อยสายได้ จึงกว้างใหญ่ไพศาล บุคคลผู้สูงส่ง เข้มแข็งเพราะไร้กิเลสตัณหา

    1,524
    views

Related Images

ปรัชญาจีน
ปรัชญาจีน
ปรัชญาจีน

Vocab cloud

ดูตามหมวดหมู่