ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "อกตัญญู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "อกตัญญู"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เนรคุณคำไวพจน์ อกตัญญู
นิรคุณคำไวพจน์ อกตัญญู
ไม่รู้อุปการคุณคำไวพจน์ อกตัญญู
ไม่รู้คุณคนคำไวพจน์ อกตัญญู
ไม่สำนึกบุญคุณคำไวพจน์ อกตัญญู
ทรพีคำไวพจน์ อกตัญญู
อกตเวทีคำไวพจน์ อกตัญญู
ไม่รู้คุณคำไวพจน์ อกตัญญู
ไม่รู้จักบุญคุณคำไวพจน์ อกตัญญู