ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "พฤษภ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "พฤษภ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มหิงส์คำไวพจน์ วัว
กาสรคำไวพจน์ วัว
ควายคำไวพจน์ วัว
ฉลูคำไวพจน์ วัว
อสุภคำไวพจน์ วัว
มหิงสาคำไวพจน์ วัว
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ วัว" เหมือนกับ "พฤษภ"   ได้แก่