ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ดวงแด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดวงแด

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อวัยวะ/ร่างกาย

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ใจ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ดวงแด"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ฤทัยคำไวพจน์ ใจ
มโนคำไวพจน์ ใจ
ดวงหทัยคำไวพจน์ ใจ
หฤทัยคำไวพจน์ ใจ
ดวงใจคำไวพจน์ ใจ
ฤดีคำไวพจน์ ใจ
มนคำไวพจน์ ใจ
กมลคำไวพจน์ ใจ

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ใจ" เหมือนกับ "ดวงแด"   ได้แก่