คำในภาษาไทย

อัปเดต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

อัพเดท เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก update

Posted on by Admin

อัปเดท เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก update

Posted on by Admin

อัพเดต เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก update

Posted on by Admin

คำทับศัพท์ อัปเดต ภาษาอังกฤษคือ update

ภาพประกอบ

  • อัปเดต
  • อัปเดต
  • อัปเดต

บทความที่เกี่ยวข้อง "อัปเดต"

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"