คำไทยที่มักเขียนผิด

คำในภาษาไทย

อัปเดต เป็นคำที่ถูกต้อง ✅

อัพเดท เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก update

Posted on by Admin

อัพเดต เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก update

Posted on by Admin

อัปเดท เป็นคำที่เขียนผิด ❌

หมายเหตุทับศัพท์มาจาก update

Posted on by Admin

คำทับศัพท์ อัปเดต ภาษาอังกฤษคือ update

 ภาพประกอบ

  • อัปเดต หรือ อัพเดท คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด อัปเดต คำที่ผิด ❌ อัพเดท หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก update
  • อัปเดต หรือ อัพเดท คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด อัปเดต คำที่ผิด ❌ อัพเดต หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก update
  • อัปเดต หรือ อัพเดท คำไหนเขียนถูก?, คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด อัปเดต คำที่ผิด ❌ อัปเดท หมายเหตุ ทับศัพท์มาจาก update

 คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิดที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อัปเดต"

 คำไทยที่มักเขียนผิด จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"