ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ทลาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทลาย

    มักเขียนผิดเป็น ทะลาย

    หมายเหตุ พังทลาย

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ทลาย"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
ทะลายทลาย
ทะลายมะพร้าวทลายมะพร้าว
ถล่มทลายถล่มทะลาย
ดินทลายดินทะลาย
พังทลายพังทะลาย