ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ทะลาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทะลาย

    มักเขียนผิดเป็น ทลาย

    หมายเหตุ ช่อผลของมะพร้าว

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ทะลาย"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
ทลายทะลาย
ทะลายมะพร้าวทลายมะพร้าว
ถล่มทลายถล่มทะลาย
ดินทลายดินทะลาย
พังทลายพังทะลาย