ค้นหาคำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย "ฉัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฉัน

    มักเขียนผิดเป็น ฉันท์

    หมายเหตุ เสมือน เช่น ฉันญาติ ฉันมิตร; รับประทาน ใช้กับพระสงฆ์

    คำไทยที่มักเขียนผิด

คำศัพท์ภาษาไทย ที่คล้ายกับ "ฉัน"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาไทยมักเขียนผิดเป็น
ฉันท์ฉัน
เอกฉันท์เอกฉัน, เอกะฉันท์