หู

คำศัพท์ไทย

หมวดอวัยวะของร่างกาย ›

ภาษาพม่า နားရြက္

อ่านว่า นา ยแว่ด

1