ค้นเจอ 27 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Strength:, cube strength, Bentonite, welded strength, Aging 1, strength, strength of current, lose strength, bond strength

Strength:

แปลว่า(english) A very general term that may be applied to a material or a structure. In a material, strength refers to a level of stress at which there is a significant change in the state of the material, e.g., yielding or rupture. In a structure, strength refers to a level of level of loading which produces a significant change in the state of the structure, e.g., inelastic deformations, buckling, or collapse.

strength

แปลว่าพละกำลัง

N

strength

แปลว่าพลัง

N

strength

แปลว่ากำลังวังชา

N

strengthener

แปลว่าผู้ทำให้แข็งแรงขึ้น

N

strength of magnetic field

แปลว่ากำลังของวัตถุที่ต้านแรงกระทำอันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและขนาดได้

strength

ตรงข้ามกับweak

weak

strength

ตรงข้ามกับweakness

weakness

strength

แปลว่าแรงกาย

N

strength

แปลว่าความแน่นหนา

N

strength

แปลว่าเรี่ยวแรง

N

strengthen

แปลว่ามั่นคงแข็งแรง

V