ค้นเจอ 20 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Pressure:, Something is wrong

something that is eye catching

แปลว่าเป้าสายตา

N

something

แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

N

something injurious to health

แปลว่าสำแลง

N

something

แปลว่าบางสิ่งบางอย่าง

N

something to that effect

แปลว่าสิ่งที่มีความหมายคล้ายๆกัน

IDM

Something like that

แปลว่าอะไรประมาณนั้น / อะไรอย่างนี้

something

แปลว่าบางอย่าง

N

something

แปลว่าบางสิ่ง

N

something about

แปลว่าบางสิ่งแปลกๆในคนหรือสิ่งนั้น, บางสิ่งที่น่าสงสัยในคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

IDM

something of the sort

แปลว่าสิ่งที่คล้ายๆกับที่เพิ่งกล่าวไป

IDM

something's up

แปลว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น, สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่

IDM

something

แปลว่าอย่างเล็กน้อย

ADV