ค้นเจอ 13 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Carbonation

dense

แปลว่าหนาตา

ADJ

dense

แปลว่าหนา, ทึบ

dense

แปลว่าครึ้ม

ADJ

dense

แปลว่าขุ่นมัว, ขุ่น, ทึบ

ADJ

dense

แปลว่าหนาแน่น, ซึ่งอัดแน่น, แน่น, แออัด

ADJ

dense

ตรงข้ามกับsparse

sparse

dense

แปลว่าทึบ

ADJ

Carbonation

แปลว่า(Concrete Engineering) 1) Reaction between the products of portland cement (soluble calcium hydroxides), water and carbon dioxide to produce insoluble calcium carbonate (efflorescence). 2) Soft white, chalky surface dusting of freshly placed, unhardened concrete caused by carbon dioxide from unvented heaters or gasoline powered equipment in an enclosed space. 3) Carbonated, dense, impermeable to absorption, top layer of the surface of concrete caused by surface reaction to carbon dioxide. This carbonated layer becomes denser and deeper over a period of time. 4) Reaction with carbon dioxide which produces a slight shrinkage in concrete. Improves chemical stability. Concrete masonry units during manufacturing may be deliberately exposed to carbon dioxide after reaching 80% strength to induce carbonation shrinkage to make the units more dimensionally stable. Future drying shrinkage is reduced by as much as 30%.

dense concrete

แปลว่าคอนกรีตเนื้อแน่น

dense forest

แปลว่าดงดิบ

N

dense forest

แปลว่าดงดิบ

N

dense grasses

แปลว่าพงหญ้า

N