ค้นเจอ 40 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา people, native, native speaker, native copper, native land, native habitat, go native

alternative design

แปลว่าการออกแบบทางเลือกอื่น

alternative

แปลว่าทางเลือก, เผื่อเลือก

Kelly Ball

แปลว่า(Concrete Engineering) A device for determining the consistency of fresh concrete. It is sometimes used as an alternative to the slump test.

alternative desing

แปลว่าการออกแบบทางเลือกอื่น

native speaker

แปลว่าเจ้าของภาษา

N

native

แปลว่าชาวพื้นเมือง

N

native-born

แปลว่าโดยกำเนิด

ADJ

go native

แปลว่าเกือบจะ, จวนจะถึง,ใกล้จะถึง

PHRV

carminative

แปลว่าที่ทำให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร

ADJ

recriminative

แปลว่าซึ่งแย้งกลับ

ADJ

ruminative

แปลว่าซึ่งใคร่ครวญ, ซึ่งไตร่ตรอง

ADJ

native copper

แปลว่า(แร่) ทองแดงธรรมชาติ, เป็นทองแดงที่จัดว่าเป็นโลหะชั้นดีเยี่ยม, และส่วนมากใช้ทำวัตถุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า