เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

"เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" หมายถึง เก็บเล็กผสมน้อย, ทำอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง จนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา (การสะสมหรือเก็บออมทรัพย์ไว้ทีละเล็กทีละน้อยจนมีมากขึ้น)

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน หมายถึง?

"เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" หมายถึง เก็บเล็กผสมน้อย, ทำอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง จนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา (การสะสมหรือเก็บออมทรัพย์ไว้ทีละเล็กทีละน้อยจนมีมากขึ้น)

 

สำนวนไทย "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" เป็นสำนวนที่เปรียบเทียบและแนะนำสั่งสอนให้คนนิยมการเก็บหอมรอมริบเงินทอง แม้ตอนแรกจะมีเพียงน้อยนิด แต่ต่อไปก็จะมีสะสมมากมายขึ้นได้

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

 

สำนวน สุภาษิต หรือคำพังเพยที่ใกล้เคียง

  • เก็บเล็กผสมน้อย
  • เก็บหอมรอมริบ

 

ที่มาของสำนวน "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน"

คำว่า "เบี้ย" หมายถึง เปลือกหอยทะเลชนิดหนึ่ง คนโบราณใช้แทนเงิน มีอัตรา 100 เบี้ย เป็น 1 อัฐ (เท่ากับครึ่งสตางค์) เลยทำให้คำว่า "เบี้ย" เป็นคำเรียกแทนเงินติดมาจนทุกวันนี้

คำว่า "ร้าน" หมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ยกพื้นขึ้นสำหรับนั่งหรือขายของ

ดังนั้น เบี้ยที่ตกอยู่ใต้ถุนร้าน หมายถึง เศษเงินเพียงเล็กน้อยที่ตกหล่นอยู่ตามร้านค้าร้านขาย พอเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยผู้คนจึงมักไม่สนใจจะเก็บกัน จึงเป็นสำนวนสอนว่า ถ้าเก็บสะสมเงินจำนวนน้อย ๆ นี้ พอเพิ่มพูนก็จะมีค่ามากขึ้นเอง

สำนวนไทย "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" ปรากฏในบทกลอน การละเล่น บทร้องประกอบการเล่นมีว่า "รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้"

 

"เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" ภาษาอังกฤษ

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน มีความหมายใกล้เคียงกับสำนวนในภาษาอังกฤษที่กล่าวว่า "Take care of the pence, and the pounds will take care of themselves." แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ให้ใส่ใจเงินเพนนี แล้วเงินปอนด์จะดูแลตัวพวกมันเอง แปลเป็นไทยให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า ให้สนใจสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วสะสมจนกลายเป็นสิ่งใหญ่ ๆ ต่อไปได้

ตัวอย่างการใช้งาน สำนวนไทย "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน"

สามารถพบเห็นการใช้สำนวนไทย "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" กันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นสำนวนที่ความหมายดี และตรงกับนิสัยคนไทย

  • คนที่รู้จักการ "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" จะเป็นคนที่มั่งมีได้ในอนาคตแน่นอน
  • ถึงตอนนี้เรามีเงินไม่เยอะ แต่การ "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" จะทำให้เรามีเงินมากขึ้นได้

 

เพิ่มเติม

ผู้มีลักษณะเช่นนี้ตามนิยามของสำนวนไทย "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" จัดว่าประพฤติตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ข้อว่า การประหยัดและอดออม

ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ คือ

  1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
  2. การประหยัดและอดออม
  3. การมีระเบียบวินัยและเคารพกฏหมาย
  4. การปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา
  5. ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

อ่านต่อเพิ่มเติม

สํานวนไทยที่เกี่ยวข้อง


 หมวดหมู่ สำนวนไทย
ชอบเนื้อหาชุดนี้ กดให้คะแนน 5 ดาวกับเราได้เลยจ้า

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน"