คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

vast

vast = enormous / huge / immense / immense / infinite / gigantic / limitless / cosmic / immeasurable / measureless

EN-TH Dictionary vast แปลว่า:

  1. (adj) กว้างใหญ่

  2. (adj) มโหฬาร

  3. (adj) เวิ้งว้าง

  4. (adj) ใหญ่โต, มโหฬาร, กว้างใหญ่

  5. (adj) ไพศาล

 ภาพประกอบ

  • vast เป็นหนึ่งใน enormous และมีคำอื่น ๆ อีกดังนี้, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ vast ความหมายคล้ายกันกับ enormous แปลว่า มหาศาล หมวด enormous

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

great vacant value verify victor

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "vast"

 Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่