ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-ways"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    -ways

    แปลว่า วิธี, การกระทำ

    ประเภท SUF

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-ways"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
-wayวิธี, การกระทำ
-wiseวิธี, การกระทำ
lend a hand withช่วยเหลือด้วย (วิธีหรือการกระทำ)
get ontoเริ่ม (อีกการกระทำ), ย้ายไปทำ (อีกการกระทำ)
thingการกระทำ
doingการกระทำ
-ateผลการกระทำ
repercussionผลของการกระทำ
executionการกระทำการ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-ways"   ได้แก่