ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "W"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  W

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  w

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "W"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
exพยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24
kพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
rพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
nพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
pพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16
xพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
fพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
bพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2