ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "W"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  W

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  w

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "W"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
bพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
nพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
fพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
oพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
qพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17
tพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 20
uพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
exพยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24