ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "translate"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  translate

  แปลว่า ถอดความหมาย

  ตัวอย่าง นักแปลถอดความหมายคำนี้เป็นภาษาไทยได้ตรงที่สุด

  ประเภท V

 • 2/5

  translate

  แปลว่า ทำความเข้าใจ

  ประเภท VT

 • 3/5

  translate

  แปลว่า เปลี่ยน, แปร

  ประเภท VT

 • 4/5

  translate

  แปลว่า แปล

  ประเภท VT

 • 5/5

  translate

  แปลว่า แปล

  ตัวอย่าง ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ ได้

  เพิ่มเติม ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง, ทำให้เข้าใจความหมาย

  ประเภท V

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "translate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
renditionการแปลความหมาย, การตีความ, การถอดความ
paraphraseถอดความ
renderแปล, ถอดความ
free translateแปลตามเนื้อความ
renderingการแปล, การถอดความ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน