• 1

  Thailand

  แปลว่า ประเทศไทย

  ตัวอย่าง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 2

  Thailand

  แปลว่า ประเทศไทย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 3

  Thailand

  แปลว่า แหลมทอง

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 4

  Thailand

  แปลว่า ไทย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 5

  Thailand

  แปลว่า ไทย

  ตัวอย่าง ปัจจุบันมีผู้อพยพเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก

  เพิ่มเติม ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม