ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Thailand"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/5

  Thailand

  แปลว่า ไทย

  ตัวอย่าง ปัจจุบันมีผู้อพยพเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก

  เพิ่มเติม ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/5

  Thailand

  แปลว่า ประเทศไทย

  ตัวอย่าง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

  ประเภท N

 • 3/5

  Thailand

  แปลว่า ประเทศไทย

  ประเภท N

 • 4/5

  Thailand

  แปลว่า แหลมทอง

  ประเภท N

 • 5/5

  Thailand

  แปลว่า ไทย

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Thailand"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
miss thailandนางสาวไทย
radio thailandสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
gulf of thailandอ่าวไทย
freedomไทย
thaiคนไทย, ชาวไทย