ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "Thai"

- มีทั้งหมด 7 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/7

  Thai

  แปลว่า คนไทย

  ตัวอย่าง ผู้จัดทัวร์คิดว่าอาหารแบบกวางตุ้งจะถูกปากคนไทย

  ประเภท N

 • 2/7

  Thai

  แปลว่า คนไทย, ชาวไทย

  ประเภท N

 • 3/7

  Thai

  แปลว่า ชาวไทย

  ตัวอย่าง ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

  ประเภท N

 • 4/7

  Thai

  แปลว่า ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

  ประเภท ADJ

 • 5/7

  Thai

  แปลว่า ภาษาไทย

  ประเภท N

 • 6/7

  Thai

  แปลว่า ภาษาไทย

  ตัวอย่าง บุหรี่นำเข้าจะต้องมีการพิมพ์คำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่เป็นภาษาไทยด้วย

  เพิ่มเติม ภาษาที่คนไทยใช้พูดจาติดต่อสื่อสารกัน, ภาษาประจำชาติหรือประเทศไทย

  ประเภท N

 • 7/7

  Thai

  แปลว่า เกี่ยวกับคนไทย, เกี่ยวกับภาษาไทย

  ประเภท ADJ

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "Thai"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
siameseภาษาไทย
polyglotภาษาหลายภาษา
lingoภาษา (โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ)

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน