• 1

  Thai

  แปลว่า คนไทย

  ตัวอย่าง ผู้จัดทัวร์คิดว่าอาหารแบบกวางตุ้งจะถูกปากคนไทย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 2

  Thai

  แปลว่า คนไทย, ชาวไทย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 3

  Thai

  แปลว่า ชาวไทย

  ตัวอย่าง ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 4

  Thai

  แปลว่า ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท ADJ

 • 5

  Thai

  แปลว่า ภาษาไทย

  ตัวอย่าง บุหรี่นำเข้าจะต้องมีการพิมพ์คำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่เป็นภาษาไทยด้วย

  เพิ่มเติม ภาษาที่คนไทยใช้พูดจาติดต่อสื่อสารกัน, ภาษาประจำชาติหรือประเทศไทย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 6

  Thai

  แปลว่า ภาษาไทย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 7

  Thai

  แปลว่า เกี่ยวกับคนไทย, เกี่ยวกับภาษาไทย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท ADJ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม