คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "phraseology"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    phraseology

    แปลว่า การใช้สำนวนโวหาร

    ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "phraseology"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
locutionสำนวน, สำนวนโวหาร
literary styleสำนวนโวหาร
rhetoricalเชิงสำนวนโวหาร
styleสำนวน, ท่วงทำนอง, โวหาร
phraseologistคนชอบใช้สำนวนโวหาร, เจ้าโวหาร
figure of speechการใช้อุปมาอุปมัย, การใช้สำนวนโวหาร, การเปรียบเทียบ, สำนวนที่สละสลวย
rhetorical questionคำถามเชิงสำนวนโวหาร
phraseโวหาร, สำนวน, คำพังเพย, คำคม
figureการใช้อุปมาอุปมัย, ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน